Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Nhóm SX số 2 - Vải thiều Thanh Ha

Lại Xá, thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Thanh Hà, Hải Dương
6.9
0 Bình luận